Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Planinfo Statistikbank
Emner
Befolkning
Beskæftigelse og pendling
Boligbyggeri
Afsluttede serier

Om Statistikbank Hovedstadsområdet
På denne side får man adgang til Statistikbank Hovedstadsområdet med officiel statistik for hovedstadsområdet, som er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen.

Statistikbanken er gratis at bruge. Data kan gemmes i flere filformater, fx Excel, og vises som diagrammer eller landkort. Statistikbanken omfatter aktuelt data vedrørende Befolkning, Beskæftigelse, Pendling og Boligbyggeri.

Statistikbanken tager afsæt i den afgræsning af hovedstadsområdet, som Fingerplan 2017 – Landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning bygger på. I Fingerplanen består hovedstadsområdet af 28 kommuner i Region Hovedstaden, dvs. alle kommuner i Region Hovedstaden ekskl. Bornholms Regionskommune, samt 6 kommuner i Region Sjælland (Stevns, Køge, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre).

Data dækker som hovedregel perioden 2008-2017 og kan analyseres med afsæt i de geografiske områdeinddelinger i Fingerplan 2017. Fingerplanens områdeinddelinger fremgår af Kortbilag A på side 14 i Fingerplanen 2017, der kan tilgås her. Områdeinddelingerne kan ligeledes ses i digitaliserede kort i Plandata.dk.

Dokumentation om tabellerne kan læses her