Gå til sidens indhold Henter data ... ... vent et øjeblik
Planinfo Statistikbank
Emner
Befolkning
Beskæftigelse og pendling
Boligbyggeri
Afsluttede serier

Afsluttede serier
Vælg en tabel
BLSTAP1: Arbejdspladser efter område, afstand til station, bystørrelse og hovedbrancher (AFSLUTTET) (2010)
BLSTBOL1: Boliger efter område, afstand til station, bystørrelse, bygningstype og opførelsesperiode (AFSLUTTET) (2010-2012)
BLSTBYG1: Erhvervsetageareal efter område, afstand til station, bystørrelse, bygningstype og opførelsesperiode (AFSLUTTET) (2010-2012)
HAP1: Beskæftigede efter hovedstadskommune (arbejdssted), hovedstruktur, stationsnærhed, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2013)
HAP2: Beskæftigede efter hovedstadskommune (arbejdssted), hovedstruktur, stationsnærhed, alder og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2008-2013)
HAP3: Beskæftigede efter hovedstadskommune (arbejdssted), hovedstruktur, stationsnærhed og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2008-2013)
HARBPL1: Arbejdspladser efter område, hovedstruktur og stationsnærhed (AFSLUTTET) (1994-2006)
HARBPL2A: Arbejdspladser efter område og hovedstruktur (AFSLUTTET) (2010-2012)
HARBPL2B: Arbejdspladser efter område og stationsnærhed (AFSLUTTET) (2010-2012)
HBE1: Folketal efter hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur, stationsnærhed, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (2009-2014)
HBE2: Befolkningens gennemsnitsalder efter hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur, stationsnærhed og køn (AFSLUTTET) (2009-2014)
HBE3: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (bopæl) efter hovedstadskommune (bopæl), hovedstruktur, stationsnærhed, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2009-2014)
HBEF1: Befolkningen efter område, hovedstruktur og stationsnærhed (AFSLUTTET) (1994-2010)
HBESK1: Beskæftigede efter område, hovedstruktur og stationsnærhed (AFSLUTTET) (1994-2006)
HBOBYG1A: Boliger efter område, hovedstruktur, stationsnærhed og arealkategori (AFSLUTTET) (2010-2012)
HBOBYG1B: Boliger efter område, hovedstruktur, stationsnærhed og bygningstype (AFSLUTTET) (2010-2012)
HBOBYG1C: Boliger efter område, hovedstruktur, stationsnærhed og opførelsesperiode (AFSLUTTET) (2010-2012)
HEBYG1: Erhvervsetageareal efter område, hovedstruktur, stationsnærhed, bygningstype og opførelsesår (AFSLUTTET) (2010-2012)
HP1: Beskæftigedes gennemsnitlige pendlingsafstand efter hovedstadskommune, hovedstruktur og stationsnærhed (AFSLUTTET) (2009-2014)
LAP1: Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, bystørrelse, afstand til station, alder og køn (AFSLUTTET) (2008-2013)
LAP2: Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, bystørrelse, afstand til station, alder og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2008-2013)
LAP3: Beskæftigede efter arbejdsstedsområde, bystørrelse, afstand til station og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2008-2013)
LAP4: Beskæftigede efter bopælskommune, bystørrelse, afstand til station, alder, køn og branche (DB07) (AFSLUTTET) (2008-2013)
LBE1: Folketal efter område (bopæl), bystørrelse, afstand til station, alder, køn og familietype (AFSLUTTET) (2009-2014)
LBE2: Befolkningens gennemsnitsalder efter bopælskommune, bystørrelse, afstand til station og køn (AFSLUTTET) (2009-2014)
LBE3: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse efter bopælskommune, bystørrelse, afstand til station, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn (AFSLUTTET) (2009-2014)
LBYB: Fuldførte antal boliger efter område, bystørrelse, afstand til station, bygningsanvendelse og opførelsesår (AFSLUTTET) (2014)
LBYE: Fuldførte erhvervsetageareal efter område, bystørrelse, afstand til station, bygningsanvendelse og opførelsesår (AFSLUTTET) (2014)
LP1: Beskæftigedes gennemsnitlige pendlingsafstand efter bopælskommune, bystørrelse og afstand til station (AFSLUTTET) (2008-2013)
NATUR1: Natura2000 områder efter område, natura2000-type og arealstørrelse (2013)
NATUR2: Beskyttede naturområder (§3-områder) efter område, beskyttelsestype og arealstørrelse (2013)
NATUR3: Strand- og klitfredning efter område, fredningstype og arealstørrelse (2013)
NATUR4: Jagt- og vildtreservater efter område, områdetype, reservattype og arealstørrelse (2013)
NATUR5: Fredede områder efter område og arealstørrelse (2013)
PLAN1A: Kommuneplaner efter område, plantype og planstatus (AFSLUTTET) (1997K1-2014K2)
PLAN1B: Lokalplaner, byplanvedtægter og lignede efter område, generel anvendelse, specifik anvendelse, eksisterende zonestatus og planstatus (AFSLUTTET) (1997K1-2015K3)
PLAN1C: Rammeområder i kommunalplanen efter område, generel anvendelse, specifik anvendelse, eksisterende zonestatus og planstatus (1997K1-2014K1)
PLAN2B: Areal (ha) i lokalplan, byplanvedtægt ol efter område, generel anvendelse, specifik anvendelse, eksisterende zonestatus og planstatus (AFSLUTTET) (1997K1-2015K3)
PLAN2C: Areal (ha) i kommuneplanernes rammeområder efter område, generel anvendelse, specifik anvendelse, eksisterende zonestatus og planstatus (AFSLUTTET) (1997K1-2014K1)
UBEBAR1: Ubebyggede arealer efter område og hovedstruktur (AFSLUTTET) (2007)